Argument för fiber

 • Främja nyinflyttning, ge möjlighet att bo kvar.
 • Behålla/öka företagande.
 • Öka möjligheter för lokalt näringsliv.
 • Distansarbete fungerar med bra bredband, t ex. arbeta hemma vissa dagar i veckan.
 • Delta i utbildning på distans.
 • Minskar behovet av resande. Möten kan ske över nätet med både ljud och bild.
 • Bättre möjlighet att ta del av de tjänster på internet som kräver högre kapacitet t ex YouTube, skicka fotografier till framkallning.
 • Kommunicera med anhöriga – vänner via t ex Skype.
 • Spara pengar på billigare telefon, TV och bredband.
 • Bättre TV-mottagning, möjlighet till HD-TV, SVTplay, hyra filmer etc…
 • Alltfler ärenden kommer att skötas via Internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.
 • Fastigheter med fiberanslutning får ett högre värde samt blir lättare att sälja.
 • Besökare och turister önskar/kräver bredband när de har semester.
 • Ej väderberoende, t ex för fukt och åska. Driftsäkert.
 • TeliaSonera kan komma att successivt lägga ner kopparanslutna telestationer.