Frågor och svar


Varför behövs fiber?
Den kanske viktigaste anledningen till att vi bygger fibernätet nu är att Telia
inte längre kommer att reparera större skador på kopparledningarna. Istället
kommer man att erbjuda så kallad "Fast mobiltelefoni" som inte har samma
kvalitet som den fasta telefonen och hemtjänstens trygghetslarm, som går via
telefonnätet fungerar dåligt. Internetuppkoppling kommer att behöva ske via
mobilt bredband som har visat sig väldigt opålitligt.
TV kommer man att kunna se fortsättningsvis men sändningarna via fiber har
högre kvalitet och det kommer hela tiden nya funktioner som kräver fiber för
att fungera. Man kan till exempel hyra film med några knapptryckningar
direkt från TV-soffan.

Vad kommer det att kosta?
Det beror på hur många fastigheter som ansluter sig, ju fler vi blir dessto lägre blir kostnaden. Kan vi även hjälpa till med själva byggandet sänker vi kostnaden yttligare. Sedan tillkommer en månadsavgift, månadsavgiften är lägre än
vad de flesta betalar idag för TV, telefon och internet. Besparingen innebär att investeringen kommer ha betalat av sig själv inom några år. Det kommer även finnas möjlighet att ansluta sig utan bindningstid för både för tv och internet. Vilket skulle kunna vara ett bra alternativ för fritidshus. Man kan även välja att bara ansluta sig men inte använda tjänster. Då betalar man ingen månadsavgift.

Jag har ingen dator, vad ska jag med bredband till?
Även den som inte har någon dator kommer att tjäna på att gå med. Man
kommer att kunna titta på TV med fantastisk bild- och ljudkvalitet utan
digitalbox och ringa. Vi kan även räkna med att det
kommer fler tjänster i framtiden, som vi ännu inte kan ana oss till.

Jag är så gammal och ser så lite på TV och ringer bara lite. Finns det
något skäl för mig att bry mig om detta?

Om du har släktingar som bor långt borta kan du få bättre kontakt med dem.
Det finns teknik så att man kan se den man pratar med och barnbarnen kan
visa sina teckningar direkt för dig under "telefon"-samtalets gång.
Hemtjänsten och vårdcentralen kan utnyttja fibernätet för att ge dig ökad
trygghet.
Det kommer också en dag då huset ska säljas eller tas över av någon yngre
släkting. Det är betydligt enklare att sälja en fastighet med fiberanslutning.
Vill man ansluta i efterhand blir det väldigt dyrt.

Jag har inte råd att gå med nu. Kan jag ansluta senare?
Fibernätet byggs så att det är tekniskt möjligt att ansluta i efterhand men det
kommer att bli mycket dyrare. Förutom anslutnings- och månadsavgifterna
kommer du att behöva betala extra för grävning och installation av
utrustningen. Erfarenheten från andra socknar som redan har byggt fibernät
visar att kostnaden ofta blir minst den dubbla mot att gå med nu. Anslutning
till fibernätet höjer värdet på din fastighet och bankerna är troligtvis villiga att
ge förmånliga lån utan säkerhet.

Vad får jag i ersättning för att upplåta mark för fibernätet?
Hela projektet bygger på att alla ställer upp solidariskt utan vinstintresse för
bygdens överlevnad. Därför kommer vi inte att betala några
intrångsersättningar.

Jag har 3G/4G så då klarar jag mig väl utan fiber?
De trådlösa lösningarna klarar tyvärr inte av de ökande kraven på dator- och
TV-trafik. Vi ser redan idag hur kapaciteten på det mobila bredbandet minskar
på sommaren då många är uppkopplade samtidigt. Trådlöst fungerar bra för
smartphones men för normal datoranvändning är det inte tillräckligt. Ju högre
hastighet, desto högre frekvens krävs för bärvågen. Hög frekvens innebär
dock kort räckvidd. För 4G skulle masterna behöva stå med 1000 meters
mellanrum så ett sådant alternativ skulle bli orimligt dyrt och ändå inte vara
lika bra.


Hur kan jag hjälpa till?
Ju fler som kan vara med desto bättre. Det behövs folk till att sprida
information, projektera grävningen och till praktiska arbeten som
stängsellagning när vi har börjat gräva. Hör av dig till någon i styrelsen.