2016

Vi ligger nu på en anslutningsgrad på 91,5%.

Det betyder att om länsstyrelsen har samma regler även i denna omgång(85% anslutningsgrad) så ligger vi på rätt sida och bör då bli beviljade bidrag!!! mao väntar vi nu på besked om stoppdatum på länsstyrelsen, så nu har vi gott hopp om att kunna starta framåt senhösten.

Läs hela inlägget »

Som de flesta av er vet om så ”missade” vi bidragsomgång 1 från Länsstyrelsen med en hårsmån, vi ligger på 81% anslutningsgrad, och vi behöver minst 85%
Mao så fattas ca 15-20 st medlemmar. Nästa bidragsomgång släppt tidigt hösten 2016, så nu har vi 2 månader på oss att få fler medlemmar.

Arvika Kommunnät har gett oss en lånemodell, som halverar anslutningskostnaden per medlem, så nu går vi ut med priset 12,500 kr per fastighet. Denna modell bygger på ett amorteringsfritt lån som föreningen tar i 5 år, efter detta kan vi bestämma oss för att sälja nätet till Arvika kommunnät för MINST det lånade beloppet, dvs föreningen blir skuldfri, och inga ytterligare kostnader belastar medlemmarna insats-mässigt. Alternativt kan vi behålla nätet, och vi måste då börja amortera av lånet. Mest troligen kommer vi välja att sälja nätet till Arvika kommunnät.

Vi kan även meddela att vi även fått bra offerter från entreprenörer, så får vi bidrag till hösten kan vi komma igång direkt. Brunskog är redan igång och gräver!!!
OBS att man kan gå med i föreningen under byggtiden, MEN vi måste få upp medlemsantalet för att få bidrag, så om just DU står i valet och kvalet att gå med i fiberföreningen, gör det nu direkt och hjälp bygden att få fiber!!!

Alltså: 12,500 kr per fastighet, 2 månader kvar innan ansökan till länsstyrelsen stängs, det här är troligen sista chansen att få fiber till ett mycket bra pris!!
Är du inte medlem, eller känner en granne som inte är medlem, hjälp oss att få fiber, genom att gå med.

Du når oss på  www.fiberimangskog.se och facebook.se ”fiber i mangskog”
Vi finns även på telefon/sms:  Erik 070-3293410, Johan 070-2602850, Lennart 070-5091488,  Hans 070-5298694,  Carina 073-0282640

Läs hela inlägget »

Fiber i Mangskog Ekonomisk förening
Extra föreningsstämma
Tid: Måndag 23 maj kl 18.00.
Plats: Sockenstugan/församlingshemmet.

Föreningsstämman måste besluta om föreningen ska kunna ta upp lån.

Det blev aktuellt när Arvika kommunnät erbjöd ett amorteringsfritt lån för investeringen i fiber till föreningar i kommunen med option på att köpa fibernätet därefter.
Lånet kan innebära att kostnaden för varje enskild fastighetsägare halveras, extra anslutningar på fastigheten är fortfarande till självkostnadspris.

En representant från Arvika Kommunnät, Ola eller Anders kommer och informerar om lånet före extrastämman.
Föreningen hoppas genom en halvering av kostnaden, om förslaget antas kunna få ytterligare medlemmar så vi får upp anslutningsgraden från 80 % till 90 %. Ansökan om bidrag ligger kvar till höstens omgång och i det läget måste anslutningsgraden bli högre. Övriga föreningar i kommunen har fått en tillströmning av medlemmar i samband med presentationen av lånet och vi hoppas Mangskog följer efter.

Dagordning extra stämma
1. Val av ordförande samt val av protokollförare.
2. Godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Frågan om extrastämman blivit i behörig ordning sammankallad.
5. Fastställande av dagordning.
6. Beslut om lån i föreningen.
7. Avslut.

Styrelsen

Läs hela inlägget »

Ledningensprojekterade läge är inte fastlagd formellt utan skall ses som ett föreslaget läge. Om en fastighetsägare vill ändra läge så finns inga formella hinder för detta. I byggskedet kommer även entrepenören att komma ut till varje fastighet och fastställa slutgiltigt läge på ledningen.
 
Detta innebär att fastighetsägaren har stora möjligheter att påverka ledningens läge både innan och under byggskedet.
 
Markavtalet innebär bara att föreningen behöver tillgång till ytan inom fastighetsgränsen. Exakt läge går alltså att påverka.

Kontakta gärna någon i styrelsen om någonting är oklart.

Läs hela inlägget »
Vi hade för låg anslutningsgrad för att få bidrag. Det var 67 föreningar som ansökte om bidrag och bara 17 som fick beviljat stöd.

Till hösten kommer en ny omgång med pengar som vi kan söka bidrag ifrån. Vi skulle behöva vara 10-15 hushåll till som anmäler sig för fiber. Hjälps vi alla åt att övertyga grannar och övriga i Mangskog om vilka fördelar det är med fiber så tror jag inte att anslutningsgraden blir några problem i höst.
Läs hela inlägget »

Kallelse till Årsstämma Fiber i Mangskog ekonomisk förening
Tid: Måndag den 18 april kl. 18.00. Kaffe och klengås serveras från 17.30.
Plats: Församlingshemmet/Sockenstugan Mangskog.
Kallelse till Årsstämma Fiber i Mangskog ekonomisk förening 2016

Läs hela inlägget »

Nyhets Arkiv

Blogg arkiv