Ansökan om medlemskap till Fiber i mangskog

  • • Denna ansökan gäller medlemskap i Fiber i Mangskog Ekonomisk Förening för fiberoptiskt bredbandsnät.

    • Ansökan om medlemskap i Fiber i Mangskog Ekonomisk Förening medför inte per automatik att någon tvingas ansluta sin fastighet till bredbandsnätet.

    • Medlemsavgiften om 300 kr betalas på bg 336-7257. Ange namn och fastighetsbeteckning vid betalning.
  • Fastighetsbeteckningen består av ett namn och en sifferkod, exempelvis Tobyn 1:1XX. Tänk på att ange fastighetsbeckningen för huset.

  • Avtalet är upprättat mellan Fiber i Mangskog ekonomisk förening, 769627-7073 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysisk eller juridisk person (i fortsättningen kallad Medlemmen)
  • Är du inte permanent boende på fastighetsadressen? Ange en alternativ adress där vi kan nå dig

  • Genom att klicka på knappen nedan godtar jag föreningens stadgar och samtycker till att mina uppgifter sparas för fiberprojektets syften.