Markavtal samt läge på ledning

Ledningensprojekterade läge är inte fastlagd formellt utan skall ses som ett föreslaget läge. Om en fastighetsägare vill ändra läge så finns inga formella hinder för detta. I byggskedet kommer även entrepenören att komma ut till varje fastighet och fastställa slutgiltigt läge på ledningen.
 
Detta innebär att fastighetsägaren har stora möjligheter att påverka ledningens läge både innan och under byggskedet.
 
Markavtalet innebär bara att föreningen behöver tillgång till ytan inom fastighetsgränsen. Exakt läge går alltså att påverka.

Kontakta gärna någon i styrelsen om någonting är oklart.