Fiberstödet är inte beviljat. Ny omgång till hösten

Vi hade för låg anslutningsgrad för att få bidrag. Det var 67 föreningar som ansökte om bidrag och bara 17 som fick beviljat stöd.

Till hösten kommer en ny omgång med pengar som vi kan söka bidrag ifrån. Vi skulle behöva vara 10-15 hushåll till som anmäler sig för fiber. Hjälps vi alla åt att övertyga grannar och övriga i Mangskog om vilka fördelar det är med fiber så tror jag inte att anslutningsgraden blir några problem i höst.