Bidragsbesked den 10 mars

Besked om bidrag kommer att delges den 10 mars 2016. Vi hoppas då på ett positivt besked så vi kan gå vidare å tillslut börja gräva fiber.
Innan vi börjar gräva vill vi ha in samtliga anslutningsavtal och fastighetsavtal. Vet ni med er att ni inte har lämnat in avtal gör det då snarast till någon i styrelsen. Har ni tappat bort avtalen har frågor eller funderingar kring avtalen kontakta gärna någon i styrelsen så hjälper vi till.