Senaste nytt från Fiber I Mangskog

Den gemensamma upphandlingen av entreprenör tillsammans med Arvika kommun-nät är ute nu, beräknas bli klar i början på februari. Efter det tecknar vi avtal för entreprenaden
Markavtal fortsätter vi att "jaga in", saknas ca 100 st för närvarande. Vet ni med er att ni "glömt" lämna in, eller tappar bort avtalen, hör av er till styrelsen.
Bidrag från EU/Länsstyrelsen har samma tidplan fortfarande, besked fram i februari även på det. I dagsläget är bidragsdelen det som känns mest osäkert för att vi ska få igång fiber i Mangskog under 2016. Övriga detaljer har vi bra kontroll på, jobb finns det kvar att göra, men vi räknar med att hinna få in samtliga avtal innan dess

Detta innebär att vi fortfarande kan ta in nya medlemmar, vi kommer att sätta stoppdatum för nya medlemmar den 1/3 2016. Orsaken till att vi måste ha ett stopp inför att vi ska börja gräva är upphandlingstekniskt, vi måste "låsa" all projektering inför starten. Ändringar efter detta datum hanteras som tillägg mot entreprenören

Våra principer efter 1/3 för nya medlemmar blir enligt följande modell:
Samma kapitalinsats som ursprungsmedlemmar(idag beräknat till 23000kr)+ faktisk installationskostnad från närmaste anslutningspunkt(de gröna fyrkanterna på kartan som ligger på hemsidan). Det som då "kostar" är: Grävning från anslutningspunkten, rörkanalisation, fiberblåsning, svetsning av fiber, installation av dosa i hemmet, samt dokumentation.

Under veckan som kommer kommer vi att distribuera ut de nya medlemmarnas avtal, samt dela ut en del av de påskrivna stamnätsavtalen som kommunen nu skrivit på och vi fått tillbaka

Styrelsen 
Fiber I Mangskog