Agenda informationsträff 30/11 kl 18.00

Informationsträff med Arvika kommunnät AB och Fiber i Mangskog ek

Agenda

· Vad som har hänt hittills
· Vad är på gång
· Preliminär kostnad för anslutning
· Byggnation och drift av nätet
· Arvika kommunnät AB informerar 

Kaffe med klengås från 17.30