Informationsträff Måndag den 30 november kl 18.00.

Måndag den 30 november kl 18.00 har vi informationsträff i sockenstugan. Arvika kommunnät kommer och informerar om sina planer, och föreningen informerar hur långt vi har kommit, och vad som kvarstår/fattas. Välkomna!

Styrelsen i FiberiMangskog