Fiber i Mangskog nyhetsbrev 2015-07-03I det här brevet vill vi göra alla uppmärksamma på att det fattas en del medlemsansökningar. Vi måste ha med personnummer på markavtal och fastighetsanslutningsavtal för ledningsrätt och för att de ska vara juridiskt bindande.

Avtalen är utlagda på Fiber i Mangskogs hemsida. Vi kommer att skicka ut alla avtal påskrivna av oss för signering av medlemmar och fastighetsägare. Ett ex av varje ska behållas och ett av varje skickas/lämnas till 

Carina Nilsson, Gylterud Där Väste, 671 96 Mangskog 
eller 
Erik Fredriksson, Slobyn Där Borte, 671 96 Mangskog.

Vi har inte varit riktigt tydliga med att även de som bor i flerbostadshus/lägenheter ska vara medlemmar för att kunna ta del av tjänsterna som kommer erbjudas via fibern. Det räcker alltså inte att fastighetsägaren har medlemskap och installerar fibern.

Trygghetslarm, TV, telefoni och internet är hittills de basala tjänsterna som erbjuds. Föreningen kommer att vara tvungna att ta ut en marknadsmässig distributionsavgift mellan 50-100 kr för att få lyfta momsen på investeringen. Avgiften om ca 165 kr/månad till Telia kommer att försvinna när fiber installerats.

Vi vill också lägga ett observandum på att det är möjligt att dra in fiber till fastigheten men inte aktivera utrustningen, alltså låta den vila tills behov av tjänster uppstår. Tjänsteleverantörerna brukar också erbjuda kortare abonnemang ex över sommaren.

Föreningen har nu ca 220 medlemmar och vi hoppas hinna bli några till innan vi definitivt stänger bidragsberättigade medlemsansökningar.

Styrelse kommer att klarmarkera stödansökan till Länsstyrelsen under augusti och därefter fördubblas kostnaden för en fiberanslutning.

Medlemsansökan gör enklast på http://www.fiberimangskog.se/ glöm inte betala till medlemsavgiften.
Fiber i Mangskog bankgironummer 336-7257.

Trevlig sommar!
Styrelsen