Nyhetsbrev Fiber i Mangskog 

Vi närmar oss 215 medlemmar och vi hinner förhoppningsvis bli några till innan 1 juni. Det tjänar vi alla på.

Enligt SVT Rapport kl 18.00 26 maj har EU godkänt Landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket hade förutspått ett beslut i juni och att fiberföreningarna skulle få ett beslut först efter sommaren. Det innebär att beslutet kom en månad tidigare än beräknat och kanske kan Jordbruksverket då fatta beslut lite tidigare också.

Det har kommit frågor angående den privata finansieringen av fiber installationen.

Sparbanken i Arvika kommer att bevilja fiberlån genom sedvanlig kreditprövning med högst 30 000 kr maximal amorteringstid 10 år, rörlig 3 månaders ränta för dagen 3,02 % med 650 kr i uppläggningskostnad.

Föreningen kommer att skicka ut Fastighetsanslutningsavtal inom kort. Det kommer att ske via e-mailen till alla som uppgivit en, andra får brev. De ska skrivas ut i två ex och undertecknas av samtliga fastighetsägare och sedan skickas tillbaka till någon representant ur styrelsen. Ett undertecknat exemplar kommer att skickas tillbaka till fastighetsägaren/ägarna. Föreningen kommer att godta scannade exemplar för att underlätta och snabba på hanteringen.

För er som vill ansluta er är bankgirot 336-7257.

Styrelsen