Nyhetsbrev

Här kommer senaste nyhetsbrevet, som även kommer via mail till registerade medlemmar, samt utskickat i postlådor och på Facebook.

Nyhetsbrev Fiber i Mangskog 2015-04-22

Medlemsantalet ökar sakta. Vi är nu uppe i 201 medlemmar. Ansökan om bredbandstöd ska vara inne 1 maj och i samband med det kommer vi att sätta ett stoppdatum för ytterligare anmälningar som blir berättigade till stödet.

STOPPDATUM FÖR ANMÄLNINGAR SOM BERÄTTIGAS TILL BREDBANDSTÖD ÄR SATT TILL 1 JUNI.

Föreningen kommer inte att kunna lägga till ytterligare fastigheter i ansökan efter där.
Det kommer inte att bli stopp för nya anslutningar men därefter blir det faktisk kostnad vilket innebär det dubbla mot vad anmälda fastigheter före stoppdatumet betalar eftersom hälften av kostnaden är bidrag. Vi har beräknat en kostnad för varje ansluten fastighet med bredbandstöd till spannet 20 000-25 000 kr under förutsättning att föreningen blir skattepliktig för moms, utan bredbandstöd blir den faktiska kostnaden i spannet 40 000-50 000 kr.

Den 2 maj kommer Fiber i Mangskog att finnas representerade på Folkets Hus. Det kommer att bli möjligt att skriva på markavtal med föreningen och även markavtalet med Arvika Kommun. Vi hoppas kunna samla ihop så många avtal som möjligt den dagen eftersom det är ett tidskrävande arbete att samla in avtalen igen. Det är viktigt att vi har alla avtal på plats när vi ska sätta spaden i marken.
Det är några fastighetsägare i Mangskog som har flera byggnader på sin fastighet och vill dra in fiber till fler byggnader. Den extra byggnaden har vi beräknat till en kostnad av 5 000 kr. Byggnaden ska ligga på samma fastighetsbeteckning som den anslutna fastigheten.

Grundkostnad 20 000-25 000 kr, tillägg en byggnad på samma fastighet 5 000 kr. Samma princip gäller för lägenheter som ingår i en och samma fastighet.
Vi saknar telefonnummer och e-mailadresser till flertalet medlemmar. Det är många som betalat in medlemsavgift och sedan glömt lämna in medlemsansökan. I fortsättningen kommer vi att skicka så många brev som möjligt via e-mailen.

Styrelsen