Nyhetsbrev Fiber i Mangskog

Medlemsantalet har ökat med 5 medlemmar sedan förra nyhetsbrevet (2014-09-26) och vi är nu 192 medlemmar.

Grovprojekteringen är nu klar och föreningen har fått den kontrollerad av ett professionellt företag i branschen som anser att det ser bra ut. Totalt kommer vi att få 82 km med fiberkabel. Vi har kommit fram till ett preliminärt kostnadsintervall mellan 20.000-25.000 kr inklusive kommunens anslutningsavgift. Det är ungefär samma kostnadsläge som Fiber i Brunskog kommit fram till enligt uppgifter vi fått från Arvika Kommun.

Nästa steg är nu att ta fram underlag för upphandling av entreprenaden och förfrågan kommer att lämnas till flera entreprenörer.

Vi ska försöka gå ut med markavtal och karta på dragningen på respektive fastighet inom kort.

Ansökan om stödet kommer att skickas in i januari och då är vi tacksamma för alla som anslutit sig till föreningen eftersom ju fler medlemmar vi är ju högre prioritet i poängsättningssystemet får vi.

Bankgiro Fiber i Mangskog 336-7257.

God fortsättning

Styrelsen