Mycket Goda nyheter

Mycket goda nyheter!
Vi har nu kommit över den magiska gränsen på 50% av de fastboende. Under augusti kommer vi påbörja grovplanering av kabelstråk och förgreningspunkter. Vi räknar med att kunna lämna i bidragsansökningarna i början på september. Efter det fortsätter ett mer detaljerat arbete med vart kablar ska in till resp fastighet, samt alla markavtal. Centralpunkten kommer att bli Rinnens skola.