Sommarnytt

Nu ligger det en nyare karta på vilka fastigheter som är anslutna. Vi är medvetna om att det saknas några fastigheter. Vi kommer uppdatera kartan så fort som möjligt.

Vi närmar oss antalet vi behöver för att kunna göra en bidragsansökningen. Hjälp gärna till att prata med grannar och övriga som inte är medlemmar om fördelarna och nyttan med Fiber. Ju fler vi blir desto billigare blir det. 

Medlemsavgiften om 300 kr betalas på bg 336-7257. Ange namn och fastighetsbeteckning vid betalning.