PappersUtskick

Vi vill tacka för det starka intresse som har inkommit till vår förening vi har i dagsläget ca 140 betalande medlemmar och är mycket snart uppe i det antal vi behöver för att komma upp i 50%. Vi håller nu som bäst på att till de betalande medlemmarna skicka ut ledningsinventeringskartor över medlemmens fastighet samt börja projektera de större stråken för fibern (stamnät).

Nästa del i projektet är att lägga in ledningsinventeringen digitalt samt att hålla dialogen med kommunen levande.

Lite historia och argument för fiber

Historiskt så byggdes både vägnät och elnät inom socknens egen regi så historiens vingslag känns igen nu när vi arbetar med fibernätet. Kommunens egen agenda går ut på att stötta fiberföreningarna för att kunna hålla sina egna satta mål, att 90% skall ha tillgång till fiber senast 2020. Detta för att kunna tillhandahålla de samhällstjänster som kommunen erbjuder såsom, trygghetslarm, hjälpmedel till hemtjänsten och internet i skolan.

I framtiden kommer troligen mer information och tjänster skickas på internet vilket ställer högre krav på internetkapaciteten.

Som exempel har Telia/Skanova lagt ner kopparnätet i Salungen, och ersatt telefonin med mobilt. Även i Ängen(Sunnekommun) har koppartrådarna tagits bort efter att bygden fått fiberanslutning. Visserligen har Telia sagt att det inte finns några planer på att lägga ner nätet i Mangskog, men när kundunderlaget minskar pga. fiberanslutning kommer sannolikheten att kopparnätet läggas ner öka markant.

Ju fler vi blir i fiberföreningen, desto billigare blir det per fastighet. Karta över vilka fastigheter som är med finns på Lundby livs, och här på hemsidan.