inventering av ledningar

Vi kommer så fort vi hinner skicka ut en kartbild på var och ens fastighet.

Vi vill att ni efter bästa förmåga ritar in så skalenligt som möjligt
områden där ni vet eller bedömer att ni har ledningar eller anläggningar.
Det kan vara typ vatten, avlopp, jord/bergvärme, el och teleledningar som är markförlagda.

Efter ni har markerat ut era ledningar kan ni skicka kartanbilden till:

Fiber i Mangskog ekonomisk förening
c/o Carina Nilsson
Gylterud Där Väste
671 96 MANGSKOG

Går också bra att ge den till någon i styrelsen.