Fiber i mangskog

Kommunen har nu bestämt sig att driva fiberutbyggnaden i egen regi, de kommer dra stamnät ut till oss "fiberföreningar". Vi har nu skickat ut medlemsansökan och hoppas på att så många som möjligt blir medlemmar. Kravet är minst 50% anslutningsgrad innan vi kan börja projektera förläggning. Vi har även lite smått startat upp hemsidan www.fiberimangskog.se . Medlemsansökan är inte juridiskt bindande att bli med i fiberförläggning, senare kommer avtal skickas ut, då vi fått ett bättre underlag på kostnader. Vi hoppas och räknar med att de som blir medlemmar även kommer att bli med i fiberförläggningen.